Αρχική E Εταιρεία E Εγγύηση Εργασίας

Εγγύηση Εργασίας

Η εταιρεία μας στην Αθήνα, ειδικεύεται στις απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες και μικροβιοκτονίες (COVID-19) για αυτό και σας προσφέρει εγγύηση εργασίας η οποία ξεκινάει μετά την εφαρμογή και την ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας.

Στη περίπτωση με το πέρας των εργασιών εάν εντός  30 ημερολογιακών ημερών παρατηρηθεί  ξανά πρόβλημα η εταιρεία μας αναλαμβάνει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση  για τον πελάτη να ξαναπραγματοποιήσει τις εργασίες που είχαν ανατεθεί.

Η εγγύηση που θα λάβετε είναι γραπτή, και σκοπό έχει να εξασφαλίσει την ποιότητα των εργασιών και των υλικών μας  τεκμηριώνοντας  την ποιοτική μας εργασία αλλά και το σεβασμό προς τους πελάτες μας.

Πατήστε εδώ και δείτε το το υπόδειγμα γραπτής εγγύησης που προσφέρουμε για απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες και μικροβιοκτονίες.